Zanatski Radovi

MI STVARAMO SVET OKO VAS

Objekat

Kasarna „Aleksa Dundić“

Vrsta Radova

Demontaža azbesnog krovnog pokrivača.

Lokacija

Kasarna „Aleksa Dundić“, Zemun

Investitor

Građevinska direkcija Srbije

Objekat

Benzinska stanica „Zemun“ za snabdevanje gorivom i TNG-om sa prodajnim kompleksom

Vrsta Radova

Kompletno rušenje stare benzinske stanice sa izgradnjom prodajnog objekta i potpuno nove stanice za snabdevanje gorivom sa svim pripremnim, zemljanim, građevinskim, građevinsko-zanatskim i asfalterskim radovima i sa spoljnim uređenjem terena.

Lokacija

Prvomajska, Zemun

Investitor

ROHE d.o.o. „Lukoil Srbija“ a.d.

Objekat

Benzinska stanica „Branka Radičevića“ za snabdevanje gorivom i TNG-om sa prodajnim kompleksom

Vrsta Radova

Kompletno rušenje stare benzinske stanice sa izgradnjom prodajnog objekta i potpuno nove stanice za snabdevanje gorivom sa svim pripremnim, zemljanim, građevinskim, građevinsko-zanatskim i asfalterskim radovima i sa spoljnim uređenjem terena.

Lokacija

Trg Branka Radičevića

Investitor

ROHE d.o.o. „Lukoil Srbija“ a.d.

Objekat

Benzinska stanica „Inđija“ za snabdevanje gorivom i TNG-om „Lukoil Bistrica“

Vrsta Radova

Izgradnja potpuno nove benzinske stanice sa prodajnim kompleksom sa kompletnim građevinskim i građevinsko-zanatskim radovima, zamenom tla, tamponiranjem, asfaltiranjem i spoljnim uređenjem prostora oko stanice.

Lokacija

Inđija

Investitor

ROHE d.o.o. „Lukoil Srbija“ a.d.

Objekat

Benzinska stanica „Bistrica“ za snabdevanje gorivom i TNG-om „Lukoil Bistrica“

Vrsta Radova

Izgradnja potpuno nove benzinske stanice sa prodajnim kompleksom sa kompletnim građevinskim i građevinsko-zanatskim radovima, zamenom tla, tamponiranjem, asfaltiranjem i spoljnim uređenjem prostora oko stanice.

Lokacija

Novi Sad

Investitor

ROHE d.o.o. „Lukoil Srbija“ a.d.

Objekat

Benzinska stanica „NIS Požarevac 1“

Vrsta Radova

Kompletno rušenje stare benzinske stanice sa izgradnjom prodajnog objekta i potpuno nove stanice za snabdevanje gorivom sa svim pripremnim, zemljanim, građevinskim, građevinsko-zanatskim i asfalterskim radovima i sa spoljnim uređenjem terena.

Lokacija

Ugao Čede Vasovića i Kosovske, Požarevac

Investitor

NIS a.d..

Objekat

Benzinska stanica za snabdevanje gorivom i TNG-om

Vrsta Radova

Kompletno rušenje stare benzinske stanice sa izgradnjom prodajnog objekta i potpuno nove stanice za snabdevanje gorivom sa svim pripremnim, zemljanim, građevinskim, građevinsko-zanatskim i asfalterskim radovima i sa spoljnim uređenjem terena.

Lokacija

Šid

Investitor

NIS a.d.

Objekat

Benzinska stanica za snabdevanje gorivom „Knez Petrol“

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih radova i izgradnja saobraćajnica površine 7.000 m2 i uređenje zelenila.

Lokacija

Rušanj

Investitor

Knez petrol d.o.o.

Objekat

Benzinska pumpa „Višnjica“

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih i građevinskih radova na izgradnji benzinske pumpe sa spoljnim uređenjem.

Lokacija

Ugao Višnjičke i Dunavskog Brega, Beograd

Investitor

Euro Petrol” d.o.o

Objekat

Benzinska pumpa „Ledine“

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih i građevinskih radova na izgradnji benzinske pumpe sa spoljnim uređenjem terena.

Lokacija

Ledine

Investitor

Euro petrol d.o.o.

Objekat

Tipska benzinska pumpa „Zmaj“

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih i građevinskih radova na izgradnji tipske benzinske pumpe sa komplet spoljnim uređenjem terena u krugu fabrike.

Lokacija

Beograd

Investitor

Euro Petrol” d.o.o

Objekat

Gradska opština Zemun

Vrsta Radova

Izvođenje radova (rušenje i demontaže, zemljani radovi, betonski radovi i asfalterski radovi) na uređenju parking prostora.

Lokacija

Zagorska, Beograd

Investitor

Gradska Opština Zemun

Objekat

Naselje „Nova Galenika“

Vrsta Radova

Izvođenje radova na ugradnji prateće opreme na sportskim terenima.

Lokacija

Zemun

Investitor

Gradska opština Zemun

Objekat

Naselje „Nova Galenika“

Vrsta Radova

Izvođenje radova na uređenju fasada.

Lokacija

Zemun

Investitor

Gradska Opština Zemun