WELLPORT

Poslovno-stambeni objekti

Beograd

Početak radova jul 2018. godine

Izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova, radova na saobraćajnicama i spoljnom uređenju na izgradnji poslovno-stambenog obkekta. Investitor: EX ING B&P doo