VOŽDOVE KAPIJE

Beograd

10.05.2017. – Početak radova

15.02.2020. – Faza II

Rušenje postojećih objekata, izvođenje pripremnih, zemljanih radova na izgradnji stambeno poslovnog kompleksa „Voždove kapije“