Rušenje Objekata

IZA NAS OSTAJU USPEŠNO OBAVLJENI POSLOVI, EKOLOŠKI OSLOBOĐEN PROSTOR PRIPREMLJEN ZA NOVU IZGRADNJU I ŠTO JE POSEBNO ZNAČAJNO – ZADOVOLJNI INVESTITORI

 

Objekat

Savezni Mup

Vrsta Radova

Mašinsko rušenje specijalnim bagerima guseničarima sa hidrauličnim alatima nadzemnih i podzemnih delova postojećih objekata i nivelisanjem postojećeg terena nakon vađenja temelja.

Lokacija

Kneza Miloša br. 90-92

Investitor

Orchid group d.o.o.

Objekat

Dalmatinska 32-34

Vrsta Radova

Mašinsko rušenje bagerima guseničarima sa hidrauličnim alatima nadzemnih i podzemnih delova postojećih objekata, sa ručnom demontažom i rušenjem delova krovne konstrukcije i pregradnih zidova i upotrebom zaštitne skele i njenim ankerisanjem u zid koji se ruši.

Lokacija

Dalmatinska 32-34,Beograd.

Investitor

Direct Capital S d.o.o.

Objekat

Dositejeva 26

Vrsta Radova

Mašinsko rušenje bagerima guseničarima sa hidrauličnim alatima nadzemnih i podzemnih delova postojećih objekata, sa rušenjem delova krovne konstrukcije

Lokacija

Dositejeva br. 26, Beograd

Investitor

Gradina d.o.o.

Objekat

Kompleks „Beko“

Vrsta Radova

Rušenje nadzemnog i podzemnog dela armiranobetonskih objekata u krugu kompleksa „Beko“.

Lokacija

Bulevar vojvode Bojovića 6-8

Investitor

Property development d.o.o.

Objekat

Ambasada S.R. Nemačke

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju i uklanjanju armirano betonskih objekata Ambasade SR Nemačke sa utovarom i transportom nastalog šuta na deponiju.

Lokacija

Kneza Miloša br. 74-76,Beograd

Investitor

Ambasada S.R. Nemačke

Objekat

Fabrički kompleks „Mlintest“

Vrsta Radova

Rušenje nadzemnih i podzemnih delova objekata zidanih punom opekom, sa armiranobetonskim temeljima, stubovima, gredama i međuspratnim tavanicama u krugu fabrilčkog kompleksa.

Lokacija

Šid

Investitor

Mlintest d.o.o.

Objekat

Fabrika „Ikl“

Vrsta Radova

Izvođenje radova na mašinskom rušenju armirano betonskih nadzemnih i podzemnih delova konstrukcija postojećih objekata, ručno rušenje fabričkog dimnjaka i ručna demontaža krovnog pokrivača u krugu bivše fabrike IKL-a sa utovarom i transportom nastalog šuta na deponiju.

Lokacija

Knez Danilova 23-27

Investitor

Direct capital S d.o.o

Objekat

Most na Čifliku

Vrsta Radova

Rušenje središnjeg dela konstrukcije mosta preko reke Nišave u mestu Čiflik na magistralnom putu Niš

Lokacija

Čiflik

Investitor

Deneza M inženjering d.o.o.

Objekat

Fabrika „Radulaška“

Vrsta Radova

Rušenje i raščišćavanje postojećih objekata, kao i izvođenje svih zemljanih radova sa nasipanjem i izmenom tla u krugu fabrike za izgradnju poslovno-stambenog objekta Dunavske terase, površine 57.000 m2.

Lokacija

Vojvode Micka 1,Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Industrija obuće Beograd

Vrsta Radova

Rušenje i raščišćavanje postojećih objekata od betonske i čelične konstrukcije na ukupnoj površini objekata od 30.000 m2.

Lokacija

 

Investitor

Invej a.d.

Objekat

GP-5

Vrsta Radova

Rušenje postojećih konstrukcija, raščišćavanje terena, kao i kompletni zemljani radovi sa zamenom tla kamenim materijalima na izgradnji poslovno-stambenog objekta površine 12.000 m2.00 m2.

Lokacija

Blok 11,Novi Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Hala Altina

Vrsta Radova

Rušenje betonske hale veličine 12.000 m2 sa kompletnim zemljanim radovima (iskop i zamena tla kamenim materijalima – kamen, šljunak, pesak).

Lokacija

Zemun

Investitor

Intersher d.o.o.

Objekat

Hala „Beograd“

Vrsta Radova

Rušenje magacina i upravne zgrade betonske konstrukcije veličine 10.000 m2.

Lokacija

Beograd

Investitor

Tehnopromet d.o.o.

Objekat

Hala „Zemun“

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih betonskih konstrukcija podzemnog i nadzemnog dela sa odvozom šuta na deponiju (količina od 9.000 m3)

Lokacija

Beograd

Investitor

Inpharm Co d.o.o

Objekat

Štamparija „Budućnost“ Novi Sad

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih armirano betonskih objekata i betonskog platoa, bivše fabrike “Budućnost” na površini od 4.700m2.

Lokacija

Šumadijska 12,Novi Sad

Investitor

Aleksandar gradnja d.o.o.

Objekat

Novi Banovci

Vrsta Radova

Rušenje armirano betonske hale većih dimenzija, veličine 3.800 m2.

Lokacija

Novi Banovci

Investitor

Intersher d.o.o.

Objekat

Pivara „Pančevo“

Vrsta Radova

Rušenje više silosa betonske konstrukcije.

Lokacija

Pančevo

Investitor

Efes Weifert pivara a.d.

Objekat

Fiat automobili Srbija

Vrsta Radova

Izvođenje radova (mašinskog rušenja betonskog poda u hali i iskop zemlje sa utovarom i odvozom) na objektu u okviru kompleksa FAS.

Lokacija

Kragujevac

Investitor

Grading d.o.o.

Objekat

27. Marta 8-10

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih armirano betonskih objekata sa utovarom i transportom nastalog šuta na deponiju i završnim planiranjem terena.

Lokacija

27. Marta 8-10,Beograd

Investitor

Hypo Alpe Adria rent d.o.o.

Objekat

Zgrada Vračar

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih objekata sa raščišćavanjem terena i izvođenje svih vrsta zemljanih radova na izgradnji stambeno – poslovnog objekta.

Lokacija

Gospodara Vučića 48

Investitor

“Leonidas ST” d.o.o.

Objekat

Zgrada Lamartinova 19-21

Vrsta Radova

Rušenje postojećih objekata i izvođenje zemljanih radova sa zamenom tla šljunkovitim materijalima. Površine 5.000m2 + 2.000m2.

Lokacija

Lamartinova 19-21

Investitor

Grading d.o.o.

Objekat

Zgrada Vračar

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih objekata, raščišćavanju terena i svim vrstama zemljanih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta.

Lokacija

Skerlićeva „Beograd“

Investitor

Hytegra d.o.o

Objekat

Lekino Brdo

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih objekata, raščišćavanju terena i izvođenju zemljanih radova na iskopu.

Lokacija

Miklošićeva 18,Beograd

Investitor

Beopalas d.o.o.

Objekat

Zrmanjska 1

Vrsta Radova

Izvođenje radova na razbijanju i usitnjavanju stenskih masa i zemljanih radova na izgradnji poslovno-stambenog objekta.

Lokacija

Zrmanjska 1,Beograd

Investitor

Perić Trans Company d.o.o.

Objekat

Zvezdara

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju postojećih objekata, raščišćavanju parcele i priprema za izvođenje zemljanih radova na izgradnji poslovno stambenog objekta.

Lokacija

Gajeva 1-3,Beograd

Investitor

Perić Rrans Company d.o.o.

Objekat

Bulevar Vojvode Mišića

Vrsta Radova

Razbijanje betona na rekonstrukciji postojeće tramvajske deonice.

Lokacija

Bulevar Vojvode Mišića,Beograd

Investitor

Direkcija za izgradnju grada Beograda

Objekat

Baje Pivljana

Vrsta Radova

Rušenje betonskih stubova većih dimenzija.

Lokacija

Baje Pivljana 13,Beograd

Investitor

Bora Kečić specijalni transporti a.d.