GREEN HILL

Beograd

Početak radova 07.03.2018. godine

Izvođenje zemljanih radova na izgradnji stambenog kompleksa Green Hill u Beogradu.