Airport City

Airport City

Airport City Beograd Početak radova Januar 2020. Izvođenje pripremnih i zemljanih radova sa spoljnim uređenjem na izgradnji podzemne garaže i poslovnog objekta 2400 na Novom Beogradu, Airport City faza 7. Investitor: Airport...
Blok 63

Blok 63

Blok 63 Beograd Početak radova – Januar 2020. Izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa na uglu ulice Jurija Gagarina i Nehruove, Blok 63, i izvođenje pripremnih, zemljanih i radova na spoljnom uređenju. Investitor: Građevinska direkcija...
Vinča

Vinča

VINČA Beograd Početak radova Oktobar 2019. Izvođenje pripremnih i zemljanih radova na izgradnji kompleksa za upravljanje otpadom – Spalionica i radova na spoljnom uređenju. Postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada – Vinča. Investitor: Beo Čista...
KOMPLEKS „BEKO“ faza II

KOMPLEKS „BEKO“ faza II

KOMPLEKS „BEKO“ faza II Poslovno-stambeni objekat Beograd Početak radova: 15.01.2020. Izvođenje pripremnih, zemljanih i radova na spoljnom uređenju na izgradnji poslovno-stambenog objekta u Bulevaru vojvode Bojovića br. 6-8 u Beogradu. Investitor: KALEMEGDAN...
KNEZA MILOŠA RESIDENCE

KNEZA MILOŠA RESIDENCE

gunar Poslovno-stambeni objekat Beograd Početak radova septembar 2018. godine Izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova i radova na spoljnom uređenju na izgradnji poslovno-stambenog objekta. Investitor: ENERGOGROUP...
WELLPORT

WELLPORT

gunar Poslovno-stambeni objekti Beograd Početak radova jul 2018. godine Izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova, radova na saobraćajnicama i spoljnom uređenju na izgradnji poslovno-stambenog obkekta. Investitor: EX ING B&P...