Asfalterski Radovi

NAŠE OSOBLJE JE STRUČNO I ODGOVORNO, MEHANIZACIJA MODERNA I BESPREKORNO ODRŽAVANA, A TEHNOLOGIJA INOVATIVNA I EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA

 

Objekat

Hotel „Continental“ – „Crowne Plaza“

Vrsta Radova

Izvođenje radova na spoljnom uređenju terena oko objekta sa prethodnim skidanjem starog sloja asfalta, popločanja i oivičenja, izvođenje zemljanih radova, betonskih radova i radova na izgradnji nove kolovozne konstrukcije, asfaltiranju, ugradnji oivičenja, vertikalne i horizontalne signalizacije.

Lokacija

Hotel „Crowne Plaza“,Beograd

Investitor

NBGP Properties d.o.o. „Exing B&P“

Objekat

Naselje Stepa Stepanović

Vrsta Radova

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji novih saobraćajnica, vodovoda, fekalne i kišne kanalizacije, odvodnjavanju slobodnih površina i parterno uređenje.

Lokacija

Kompleks GP-5, naselje „Stepa Stepanović“, Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o. „Građevinska direkcija Srbije“

Objekat

Parking, Airport City

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih, zemljanih, asfalterskih i elektro radova na izgradnji parkinga.

Lokacija

Blok 65, Novi Beograd

Investitor

Airport City d.o.o.

Objekat

Saobraćajnica Šabac – Koceljeva

Vrsta Radova

Izgradnja donjeg i gornjeg stroja saobraćajnice (pripremni radovi, iskop, uređenje podtla, fino planiranje i zbijanje, izrada sloja posteljice, izrada donjeg i gornjeg nosećeg sloja, asfaltiranje). 5km.

Lokacija

Šabac, Koceljeva

Investitor

Adige Bitumi Impresa S.p.A.

Objekat

Obilaznica oko Beograda

Vrsta Radova

Gradilište Sremska gazela – izgradnja više novih saobraćajnica (pripremni radovi, iskop, uređenje pod tla, fino planiranje i zbijanje, izrada sloja posteljice, izrada donjeg i gornjeg nosećeg sloja, asfaltiranje) na deonici Progar, Petrovčić, Kupinovo.

Lokacija

Beograd

Investitor

Republička direkcija za puteve, Beograd”

Objekat

Delta Maxi, Mirijevo

Vrsta Radova

Izgradnja saobraćajnica (pripremni radovi, iskop, uređenje pod tla, fino planiranje i zbijanje, izrada sloja posteljice, izrada donjeg i gornjeg nosećeg sloja, asfaltiranje) i uređenje oko poslovnog objekta.

Lokacija

Beograd

Investitor

Delta invest d.o.o.

Objekat

Fabrika „Energopet“

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih, zemljanih i asfalterskih radova na spoljašnjem uređenju na izgradnji proizvodnog objekta u krugu fabričkog kompleksa

Lokacija

Krnješevci

Investitor

Zop inženjering d.o.o.

Objekat

Airport city – poslovni kompleks 2000

Vrsta Radova

Izvođenje radova na izradi saobraćajnica u okviru spoljnog uređenja na izgradnji Airport City – Poslovni kompleks 2000 faza 1.

Lokacija

Novi Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Mala Kula

Vrsta Radova

Izvođenje asfalterskih radova u krugu poslovnog kompleksa Mala Kula.

Lokacija

Blok 19, Novi Beograd

Investitor

NBGP properties d.o.o.

Objekat

Autoput Banja Luka – Gradiška

Vrsta Radova

Izgradnja auto puta Banja Luka – Mahovljani, (pripremni radovi, iskop, uređenje pod tla, fino planiranje i zbijanje, izrada sloja posteljice, izrada donjeg i gornjeg nosećeg sloja, asfaltiranje) na deonici dužine 20 km.

Lokacija

Banja Luka, Mahovljani

Investitor

Integral Inženjering d.o.o.

Objekat

Više Saobraćajnica, Vojvodina

Vrsta Radova

Skidanje postojećeg sloja i ugradnja novog asfalta na deonicama.

Lokacija

Odžaci, Ratkovo – Selenča, Bačko dobro polje, ulice kroz Đurđevo, Ravno selo, Zmajevo selo, Mošorin – Vilovo, Čurug, Savino selo.

Investitor

“Vojvodina put” a.d. – “Bačka put” a.d.

Objekat

Više saobraćajnica, Beograd

Vrsta Radova

Pri rekonstrukciji i izgradnji gradskih saobraćajnica na teritoriji Beograda rađeni su ručni iskopi, mašinsko rušenje betona, asfalta i ivičnjaka, nasipani su tampon i betonske podloge, ugrađene su kocke i novi ivičnjaci.

Lokacija

Beograd

Investitor

Grad Beograd – Gradska Uprava

Objekat

Batajnički put

Vrsta Radova

Izgradnja dve potpuno nove saobraćajnice (pripremni radovi, iskop, uređenje pod tla, fino planiranje i zbijanje, izrada sloja posteljice, izrada donjeg i gornjeg nosećeg sloja, asfaltiranje) dužine 5.000m.

Lokacija

Batajnički put

Investitor

Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, Direkcija za puteve”

Objekat

Gradska opština Savski Venac

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećih sabraćajnica sa zamenom tampona, kao i završnim slojem asfalta i izradom nove pešačke staze.

Lokacija

Boška Petrovića, Smetanina, Beograd

Investitor

“Gradska opština Savski venac”

Objekat

Zemun, Batajnički Put

Vrsta Radova

Izgradnja dela puta na deonici Batajnički drum – Novosadski auto-put.

Lokacija

Zemun

Investitor

Građevinska direkcija Srbije

Objekat

Hotel „Radisson blue old mill“

Vrsta Radova

Izvođenje asfalterskih radova i radova na spoljnom uređenju objekta.

Lokacija

Beograd

Investitor

Mi grupa” d.o.o

Objekat

Scania prodajno-servisni centar

Vrsta Radova

Izvođenje radova na asfaltiranju na platou oko objekta prodajno – servisnog centra na površini od 25.000m2.

Lokacija

Krnješevci

Investitor

Gradnja Inženjering Transport” d.o.o.

Objekat

Delta City

Vrsta Radova

Izgradnja platoa, pripremni i zemljani radovi, tamponski slojevi od drobljenog kamena, asfalterski radovi povrsine 7.000 m2.

Lokacija

Novi Beograd

Investitor

Luxory cars d.o.o.

Objekat

Stambeno-poslovni kompleks „A“ blok

Vrsta Radova

I faza, Novi Beograd – Izvođenje pipremnih i zemljanih radova sa kompletnim spoljnim uređenjem na izgradnji stambeno-poslovnog kompleksa površine od 120.000m2.

Lokacija

Blok 67a, Novi Beograd

Investitor

Daka inženjering” d.o.o. „Exing B&P“ d.o.o.

Objekat

Poslovni centar „Ušće“

Vrsta Radova

Radovi na izgradnji infrastrukture, asfalterski radovi i uređenje oko poslovnog centra.

Lokacija

Beograd

Investitor

“MPC Group” d.o.o.

Objekat

Milentija Popovića

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara.

Lokacija

Beograd

Investitor

Partizanski put a.d.

Objekat

Merkur, Karaburma

Vrsta Radova

Izvođenje zemljanih i asfalterskih radova na izgradnji poslovnog objekta.

Lokacija

Beograd

Investitor

“Merkur International” d.o.o.

Objekat

Pere Velimirovića

Vrsta Radova

Izvođenje radova na izgradnji trotoara.

Lokacija

Beograd

Investitor

Monterra d.o.o.

Objekat

Benzinska stanica „Sheer“

Vrsta Radova

Rekonstrukcija saobraćajnica i uređenje oko poslovnog objekta

Lokacija

Jurija Gagarina, Beograd

Investitor

Sheer corporation d.o.o.

Objekat

Vinča, Nuklearni objekti

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnica, skidanje postojećeg sloja asfalta, tamponiranje sa ugradnjom novog sloja i postavljanje ivičnjaka.

Lokacija

Vinča

Investitor

Samex group” a.d.

Objekat

Fiat automobili Srbija

Vrsta Radova

Izvođenje radova na skidanju postojećeg asfalta, dela trupa puta, ugradnja agregata i ugradnja novog asfalta. Površina od 4.500m2.

Lokacija

LOT 4, Grošnica – Kragujevac

Investitor

“Intersher” d.o.o.

Objekat

Poslovni objekat „Maxi“

Vrsta Radova

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova, iskop, valjanje i postizanje potrebne stišljivosti zemljišta, izrada spoljne mreže vodovoda i kanalizacije, spoljno uređenje, izrada donjeg i gornjeg sloja kolovozne konstrukcije, postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne opreme i signalizacije.

Lokacija

Naselje „Stepa Stepanović“,Beograd

Investitor

Exing B&P d.o.o.

Objekat

Dunavske terase, Beograd

Vrsta Radova

Izvođenje radova na rušenju armiranobetonskih potpornih zidova i izradi nove pristupne sobraćajnice, tamponiranje i asfaltiranje.

Lokacija

Vojvode Micka 1,Beograd

Investitor

Zop inženjering” d.o.o

Objekat

Poslovni objekat market „Idea“

Vrsta Radova

Izvođenje svih vrsta zemljanih radova, iskop, tamponiranje, valjanje, postizanje potrebne geomehaničke stišljivosti zemljišta i tampon sloja, izrada kolovozne konstrukcije i asfalterski radovi.

Lokacija

Vidikovac, Beograd

Investitor

Energo group d.o.o.

Objekat

Park, Batajnica

Vrsta Radova

Izgradnja dečjeg igrališta (kompletni zemljani radovi sa završnim asfalterskim radovima).

Lokacija

Batajnica

Investitor

Gradska opština Zemun

Objekat

Gradska opština Zemun, naselje „Altina“

Vrsta Radova

Izrada pešačke staze sa pripremnim zemljanim radovima, ugradnjom ivičnjaka i asfaltiranjem.

Lokacija

Naselje Altina, Beograd

Investitor

Gradska opština Zemun”

Objekat

Gradska opština Zemun, naselje „Grmovac“

Vrsta Radova

Izvođenje radova na popravci košarkaškog terena.

Lokacija

Zemun

Investitor

Gradska opština Zemun

Objekat

Gradska opština Zemun, naselje „Busije“

Vrsta Radova

Izvođenje radova na popravci i održavanju košarkaškog terena.

Lokacija

Zemun

Investitor

Gradska opština Zemun

Objekat

Gradska opština Zemun, naselje „Altina“

Vrsta Radova

Izvođenje radova na izradi platoa za pijacu.

Lokacija

Zemun

Investitor

Gradska opština Zemun

Objekat

Gradska opština Zemun

Vrsta Radova

Izgradnja trotoara sa postavljanjem ivičnjaka u ulici Cara Dušana.

Lokacija

Zemun

Investitor

Gradska opština Zemun