Airport City

Beograd

Početak radova Januar 2020.

Izvođenje pripremnih i zemljanih radova sa spoljnim uređenjem na izgradnji podzemne garaže i poslovnog objekta 2400 na Novom Beogradu, Airport City faza 7.

Investitor: Airport City