MINEL KOTLOGRADNJA

Beograd

Početak radova septembar 2018. godine

Izvođenje radova na rušenju nadzemnih i podzemnih delova objekata u Višnjičkoj ulici sa utovarom i transportom nastalog šuta na deponiju u Beogradu. Investitor: MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE doo