LIDL, Ada

Beograd

Početak radova 17.07.2017.god.

Pripremni, zemljani radovi sa tamponiranjem donjih nosećih i završnih slojeva i spoljno uređenje na objektu Lidl na Adi