KOMPLEKS „BEKO“

Početak radova novembar 2018. godine Izvođenje pripremnih, zemljanih i radova na spoljnom uređenju na izgradnji poslovno-stambenog objekta u Bulevaru vojvode Bojovića br. 6-8 u Beogradu. Investitor: KALEMEGDAN DEVELOPMENT doo

opširnije

SIRIUS II

Početak radova novembar 2018. godine Izvođenje pripremnih radova na raščišćavanju terena, rušenje, zemljani radovi i radovi na spoljnom uređenju na izgradnji poslovnog objekta Sirius II. Investitor: STRABAG doo

opširnije

MINEL KOTLOGRADNJA

Početak radova septembar 2018. godine Izvođenje radova na rušenju nadzemnih i podzemnih delova objekata u Višnjičkoj ulici sa utovarom i transportom nastalog šuta na deponiju u Beogradu. Investitor: MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE doo

opširnije

KNEZA MILOŠA RESIDENCE

Početak radova septembar 2018. godine Izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova i radova na spoljnom uređenju na izgradnji poslovno-stambenog objekta. Investitor: ENERGOGROUP doo

opširnije

WELLPORT

Početak radova jul 2018. godine Izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova, radova na saobraćajnicama i spoljnom uređenju na izgradnji poslovno-stambenog obkekta. Investitor: EX ING B&P doo

opširnije

SKY LINE

01.04.2018. – Početak radova Izvođenje zemljanih radova i zaštite temeljne jame u okviru izgradnje poslovno-stambenog kompleksa SKY LINE Belgrade, I faza.

opširnije

GTC

01.11.2017. – Početak radova Rušenje i izvođenje zemljanih radova na poslovnom kompleksu Green Hart na Novom Beogradu, Blok 41A.

opširnije

GREEN HILL

Početak radova 07.03.2018. godine Izvođenje zemljanih radova na izgradnji stambenog kompleksa Green Hill u Beogradu.

opširnije

Voždove Kapije

10.05.2017. – Početak radova Rušenje postojećih objekata, izvođenje pripremnih, zemljanih radova na izgradnji stambeno poslovnog kompleksa „Voždove kapije“

opširnije