LIDL, Ada

Početak radova 17.07.2017.god. Pripremni, zemljani radovi sa tamponiranjem donjih nosećih i završnih slojeva i spoljno uređenje na objektu Lidl na Adi

opširnije

A Blok

Početak radova 17.07.2017.god. Spoljno uređenje, pripremni, zemljani i asfalterski radovi sa ozelenjavanjem

opširnije

Sunnyville

Mašinsko rušenje starih, zaostalih objekata sa raščišćavanjem terena i izvođenjem zemljanih radova sa pripremom gradilišta za izgradnju stambenog objekta na lokaciji Višnjička banja – Slanački put. Početak radova...

opširnije

Panorama Voždovac

Početak radova 01.06.2017.g. Izvođenje pripremnih i zemljanih radova na izgradnji Stambeno-poslovnog kompleksa “Panorama Voždovac” u ulici Vojvode Stepe

opširnije

Mitas

Početak radova 30.05.2017.god. Izgradnja novog dela fabrike za izgradnju guma Mitas u Rumi, izvođenje pripremnih, zemljanih i radova na spoljnom uređenju

opširnije

Klas

Mašinsko rušenje nadzemnih i podzemnih delova postojećih objekata u krugu Poslovnog centra „KLAS“ 17.05.2017. – Početak radova

opširnije

Makiš

Izrada puta, tamponiranje donjih, nosećih i završnih slojeva kamenim agregatom sa postavljanjem ivičnjaka i asfaltiranjem

opširnije

Nelt

Izvođenje zemljanih radova, radova na izradi saobraćajnica, signalizacije i spoljnom uređenju na izgradnji Fabrike dečje hrane Nelt

opširnije

Voždove Kapije

10.05.2017. – Početak radova Rušenje postojećih objekata, izvođenje pripremnih, zemljanih radova na izgradnji stambeno poslovnog kompleksa „Voždove kapije“

opširnije

LIDL, Novi Beograd

Rušenje objekata, izvođenje zemljanih radova, izrada saobraćajnica sa kompletnim uređenjem na objektu „Maloprodajni objekat Lidl RS“

opširnije