A Blok

Beograd

Početak radova 17.07.2017.god.

Spoljno uređenje, pripremni, zemljani i asfalterski radovi sa ozelenjavanjem